Informace pro lékaře:
Meta<>Crill® je sterilní neprůhledný (bílý) vizkózní gel, který obsahuje mikrosféry polymetylmetakrylátu (PMMA) o průměru 30 až 50μm, hladkého pravidelného povrchu, v suspenzi koloidu chemicky a biologicky inertní karboxymetylcelulózy.  Mikrosféry PMMA způsobují tvorbu vlastního kolagenu pacienta v místě aplikace Meta<>Crillu. Polymetylmetakrylát (PMMA) byl objeven O.Rohmem v roce 1902 v Německu, kde byl v roce 1928 také patentován.  Použití PMMA v lékařství se rozvíjí od roku 1936, kdy byl PMMA použit v odontologii na zubní protézu.  Postupně se jeho využití rozšířilo na kýčelní protézy, chirurgická lepidla, srdeční stimulátory, či intraokulární čočky.  V plastické  chirurgii a estetické medicíně se PMMA používá ke korekci mnoha tělových deformací a  k odstranění příznaků stáří.   
V letech 1996 až 1999 byly provedeny histologické studie nového zdravotnického prostředku Meta<>Crill®, který obsahuje mikrosféry PMMA, v Institutu Histologie a Histochemie de la Santa Casa v Rio de Janeiro.   Tyto studie prokázaly, že mikrosféry PMMA stimulují tvorbu vlastního kolagenu.  Meta<>Crill® působí jako bioexpansor vyplňující oblast, kde je aplikován a kde způsobuje permanentní výsledky tím, že stimuluje ukládání elastických a kolagenních vláken.  Byla potvrzena zvýšená  mikrocirkulace v místě aplikace a naprostá integrace mikrosfér PMMA do aplikovaných tkání.  Histologický řez zkoumaného materiálu dále prokázal, že mikrosféry PMMA se nešíří do jiných částí organizmu.
Zkoumáme-li histologii v místě aplikace Meta<>crillu v časové posloupnosti, pozorujeme následující vývoj:
1 týden po aplikaci:  Dochází k mononukleárním zánětlivým reakcím, kdy mikrosféry PMMA jsou obklopovány makrofágy.
2. týden po aplikaci:  Makrofágy se seskupí v silné vrstvě v okolí mikrosfér.  Dochází k přeměně makrofágů na obří buňky (giant cells) a na buňky cizího tělesa.   Jelikož makrofágy nemohou fagocytovat mikrosféry, spustí  tvorbu fibrózní tkáně, která se postupně přemění na kolagen.
Mezi 4. a 8. týdnem po aplikaci:  Shluk mikrosfér PMMA je již obklopený hustou vrstvou makrofágů, obřími buňkami a buňkami cizího tělesa.   Stěny této extracelulární matice se pokryjí fibroplasty.  Ke konci 8. týdne se vytvoří kapsle bohatá na kolagen I a stěny kolagenu III.
Po 16. týdnech je shluk mikrosfér PMMA obklopený pojivovou tkání s vlákny kolagenu a cévkami.
Jak výzkumy s pokusnými zvířaty, tak dvanáctiletá zkušenost s pacienty, kterým byl Meta<>Crill® aplikován, dokazují, že pokud se implantát správně aplikuje, pak jsou komplikace minimální a statisticky nevýznamné.  Po aplikaci Meta<>Crillu můžeme pozorovat u některých pacientů přechodný otok a zarudnutí v místě vpichu.  Index komplikací je 0,08.
Indikace aplikace Meta<>Crillu jsou velmi široké:
  • U mladších pacientů se Meta<>Crillem docílí zkrášlení a zdůraznění v oblasti lícních kostí, čelisti, rtů, hýždí, zpevnění prsou apod.
  • U starších pacientů lze Meta<>Crillem docílit omlazení a odstranění vrásek a příznaků stárnutí především dodáním ztraceného objemu ve tváři, zvýrazněním čelisti a líček, omlazením rukou, ale také např. zvětšením objemu genitálií.
  Meta<>Crill® se dnes používá jako injekční materiál, pro výplně a k odstranění estetických vad.  Jedná se o bezpečný, trvalý, biokompatibilní a stálý materiál, který neobsahuje žádné toxické látky, alergeny, proteiny, nemigruje a není mutagenní.
 Meta<>Crill® je tedy ideální na opravu estetických vad vrozených, vzniklých úrazem nebo získaných postupem času.  Používá se na úpravy nosu, - například na hřbetu, špičce a hraně - , zkrácení brady, nesouměrností tváře, jizev, opravu tzv. „pectus excavatum“ nebo např. na ošetření sekundární lipodystrofie při antiretroviální terapii u HIV-pozitivních pacientů.
Implantát se aplikuje atraumatickými kanylami do podkoží, intramuskulárně nebo k periostu, nikdy však intradermálně.  Po perforaci kůže jehlou se atraumatická kanyla se zavede perforovanýn  místem až na začátek zóny aplikace.  Implantát se aplikuje od vzdálenějšího místa směrem ven (retrográdně) tak, že se kanylka plynule vytahuje, čímž se předchází nahromadění implantátu na jednom místě.  Po aplikaci je možno lékařem implantát dotvarovat.  Úpravy či doplnění, pokud jsou potřeba, jsou prováděny po měsíci, kdy je již implantát stabilizován v místě aplikace.
Aplikační vrstva Meta<>Crillu záleží na konkrétní indikaci.  Pro korekci vrásek a ochablosti kůže se Meta<>Crill® aplikuje do podkožní vrstvy, pro korekci hýždí intramuskulárně a pro zvýraznění lícních kostí, brady a dolní čelisti je indikován vpich k periostu.
Použitý objem také závisí na oblasti aplikace.  Pro ilustraci: na každou malou nasogeniánní vrásku mohou být použity cca. 2,0 ml Meta<>crillu, 4,0 ml by se aplikovalo na zvětšení mentonu a 10,0 ml na skupinu nasogeniánních vrásek a korekci obrysu mandibuly.  Výplň je neznatelná na dotek a tvarovatelná.  Tkáně nad implantátem mají zcela přirozený vzhled na pohled i na dotek.  Pro větší pohodlí pacienta lze využít lokální nebo blokovou anestezii.
Meta<>Crill® se určen pouze pro použití lékařem a je dostupný v 2%, 10% nebo 30% koncentraci mikrosfér PMMA.   2% koncentrace se aplikuje  např. na úpravy kontury rtů nebo na odstranění velmi drobných vrásek.  10% koncentrace se používá ke korekci obličeje, pro povrchové vrstvy a podkoží, např. na nasogeniánní vrásky či ke korekci obrysu mandibuly.  30% koncentrace se využívá k výplním brady nebo nosu, pro tvarování mandibulárního úhlu či pro výplně v tělové oblasti (hřbet rukou, hýždě, lýtka).     
Meta<>Crill® je materiál, který je vědecky prozkoumaný, roky ověřený, velmi efektivní a používaný pro širokou škálu korekcí jak v obličejové tak tělové části. A především, jedná se o implantát, který dává lékařům záruku bezpečnosti.Pokud  budete mít  zájem, můžete se zúčastnit našich pravidelných kurzů, kde je naší snahou představit lékařům podrobnosti aplikačního procesu META<>CRILL®u a rozšířit jeho možné  aplikace.  Můžete též navštívit naší webovou stránku http://www.metacrill.eu/metacrill_cze/metacrill_cze.html nebo si prohlédnout informační brožuru na http://www.metacrill.eu/metacrill_cze/brochure_cze.pdf.   Na emailové adrese: info@metacrill.eu Vám též poskytneme podrobnější informace o plánovaných kurzech.